Dzisiaj jest: Poniedziałek, 15 lipca 2024 r. 197 dzień roku
FAQ czyli często zadawane pytania...

Co to jest rada rodziców?


Odp. Są to przedstawiciele wszystkich rodziców uczniów danej szkoły wybrani w demokratycznych wyborach. Reprezentują oni ogół rodziców w szkole, np. w kontaktach z radą pedagogiczną oraz poza szkołą, np. we współpracy z radami rodziców innych szkół.

Rada rodziców jest organem niezależnym od organów szkoły, w myśl wzorców europejskich może a nawet powinna posiadać medium informacyjne np. własną niezależną gazetkę lub stronę internetową o charakterze informacyjnym. Rozumie się przez to m.in. rzetelność i prawość przekazywanej informacji.


Czy w każdej szkole musi być powołana rada rodziców?


Odp. Tak, w myśl znowelizowanej ustawy o systemie oświaty z dnia 11 kwietnia 2007 r. powołanie rady rodziców jest obligatoryjne tzn. obowiązkowe z mocy prawa, wcześniej powołanie takiego organu miało charakter fakultatywny, nie było takiego obowiązku prawnego (tj. można było ją powołać lub nie). Jej brak w szkole, jest naruszeniem wcześniej w/w ustawy.
Obowiązek uchwalenie szczegółowego trybu przeprowadzenia pierwszych wyborów do nowej obligatoryjnej rady rodziców szkoły spoczywa na organach będących reprezentacją rodziców (w przypadku braku takiego organu w szkole - radzie pedagogicznej)

Czy każdy uczeń musi mieć ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)?


Odp. Nie. Jest to ubezpieczenie dobrowolne, ale jak pokazują statystyki 60% rodziców wykupuje je dla dziecka. Oczywiście bywają także szkoły, zwłaszcza na wsiach, tam gdzie jest duże bezrobocie w których rodzice nie płacą wcale. Dotyczy to nie tylko klas ale również całych szkół. Oczywiście sytuacja ta ma głownie podłoże materialne, aczkolwiek niekoniecznie. Czasami po prostu rodzice nie mają odpowiedniej świadomości po co dziecku takie ubezpieczenie.

Po co dziecku takie ubezpieczenie(NNW)?


Odp. Jest to gwarancja odszkodowania w razie nieszczęśliwego zdarzenia którego efektem jest uszczerbek na zdrowiu lub śmierć dziecka. Wysokość odszkodowania zależy od zakresu ochrony i sumy ubezpieczenia. Statystyki podają, że najczęstsze sumy ubezpieczenia wybierane przez rodziców to około 10 tys zł przy składce rocznej do 40 zł (dane stat. na wrzesień 2008 r.). Wysokość kwoty ubezpieczenia ustala najczęściej rada rodziców lub dyrektor szkoły w porozumieniu z radą rodziców.

Czy opłaty na komitet rady rodziców są obowiązkowe?


Odp. Zgodnie z prawem płacenie na komitet nie jest obowiązkowe, więc można płacić mniej lub więcej a nawet wcale. Częściowe lub całkowite nie płacenie na fundusz rodzicielski (komitet, radę...) podyktowane jest głównie warunkami finansowymi, ale nie koniecznie, często zamożni ludzie cenią każdą złotówkę i wyznają zasadę: skoro to nie jest obowiązkowe - to nie płacimy...proste.

"W szkołach, które umieją gospodarować pieniędzmi, naprawdę warto płacić na fundusz rodzicielski. Skorzystają na tym uczniowie, którzy będą mieć lepsze warunki do nauki i do spędzania czasu wolnego. Rodzice, włączając się w taką inicjatywę, tworzą społeczność, która może zrobić dużo dobrego - przekonuje były społeczny rzecznik praw ucznia Maciej Osuch."

Składka na radę rodziców jest całkowicie dobrowolna i za jej niezapłacenie nie mogą dziecka spotkać żadne sankcje. Co więcej, jakikolwiek przymus, szantaż ze strony wychowawcy klasy, dyrektora, członków rady rodziców i każdej innej osoby prawnej czy fizycznej (sąsiad, przyjaciel, koleżanka ...itd.) jest niezgodny z prawem i podlega sankcjom karnym.


Na co trafiają pieniądze z budżetu rady rodziców?


Odp. Najczęściej pieniążki przeznaczone są na:
 1. zakup pomocy dydaktycznych, naukowych,
 2. dofinansowywanie wycieczek, wyjazdów do kina, teatru, operetki, imprez szkolnych np. dyskoteki, "mikołaja" itd.
 3. fundowanie nagród dla uczniów np. za promocję do następnej klasy, za wyniki w nauce, dla laureatów szkolnych konkursów,
 4. wydawanie gazetki szkolnej, strony internetowej, ulotek o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym, profilaktycznym itd.,
 5. organizację zajęć pozalekcyjnych np. sportowych, edukacyjnych (np. dodatkowe korepetycje dla uczniów z j. angielskiego)
 6. dodatkowe zakupy dla szkolnej biblioteki,
 7. wyrównanie strat spowodowanych przez dzieci np. zachodzi potrzeba odkupić zniszczony sprzęt czy odmalować szkolną świetlicę, umywalnię itd.

Jak można pozyskać środki na komitet rady rodziców?


Odp. Oczywiście głównym źródłem, aczkolwiek nie zawsze największym jest składka na radę rodziców przez uczniów (rodziców).
Inne źródła to np.:
 1. zorganizowanie choinki dla dzieci,
 2. przygotowanie imprezy integracyjnej rodzice - nauczyciele w terenie, przy ognisku lub nawet w szkole przy kawie, herbacie i ciastku,
 3. przygotowanie aukcji prac uczniowskich, znanych a nawet nieznanych okolicznych artystów, dla których to pewna forma promocji, reklamy, pokazania się szerszej publiczności...
 4. zorganizowanie szkolnego festynu, wszelakich konkursów uczniowskich wraz z rodzicami, tematyka tych konkursów nie ma znaczenia, jest ograniczona tylko wyobraźnią, zdrowym rozsądkiem i przepisami prawa .
 5. utworzenia określonej formy działalności gospodarczej ( w praktyce zjawisko dość rzadkie, ale prawnie dopuszczalne).
 6. pozyskanie sponsora strategicznego lub na konkretną imprezę, np. wystawę prac artystycznych, z okazji Dnia Górnika (Barbórka) itd.


Czy rada rodziców, może zatrudnić osoby np. do obsługi własnych spraw o charakterze administracyjnym, finansowym czy też organizacyjnym itd?


Odp. Tak, może. Jest rzeczą logiczną, iż jeśli np. rada rodziców prowadzi działalność gospodarczą i nie ma o niej żadnego pojęcia to trzeba kogoś zatrudnić np. księgową. Zatrudnienie owej księgowej to co prawda wyższe koszty ale to przede wszystkim czyste i przejrzyste finanse. Narzuca się od razu pytanie - jak zatrudnić taką osobę? Najprostszą formą jest zawarcie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Formą bardziej złożoną i wydaje się bardziej kosztowną jest umowa o pracę w myśl Kodeksu Cywilnego. Finansowanie tych umów odbywa się ze środków rady rodziców.

Jestem sponsorem rady rodziców, czy mogę w imieniu rady rodziców umieścić reklamę na budynku lub w budynku szkoły ?


Odp. Tak, o ile zgodzi się się na to zarządca placówki czyli prawdopodobnie dyrektor szkoły. Generalnie bez jego zgody nie ma takiej możliwości, a co za tym idzie jest to niemożliwe i narusza prawo.


Czy rada rodziców może upoważnić osoby spoza rady (np. skarbników klasowych, wychowawców) do zbierania składek na fundusz RR?


Odp. Rada rodziców może upoważnić dowolne osoby budzące jej zaufanie, tylko musi być przestrzegana procedura. Rada rodziców powinna podjąć uchwałę o upoważnieniu określonej grupy osób do zbierania składek i określić zasady zbierania i rozliczania zebranych składek. Należy pamiętać, iż takie osoby będą kwitowały odbiór pieniędzy w imieniu RR.

Czy do założenia konta bankowego rady rodziców potrzebne jest założenie działalności gospodarczej a co za tym idzie numeru NIP ,REGON...


Odp. Nie, ale każdy bank ma swoje wymagania, więc w konkretnej sprawie proszę pytać w konkretnym banku.

Czy rada rodziców może dokonywać zakupu podręczników ?


Odp. W praktyce to szkoła będąca jednostką budżetową może dokonywać zakupu podręczników, a następnie je odsprzedawać uczniom, pod warunkiem, że fundusze przeznaczane na zakup zostały uwzględnione w rocznym planie finansowym szkoły.

Rada rodziców zwykle nie posiada środków na zakup większej ilości podręczników (chyba, że np. prowadzi działalność gospodarczą lub posiada bogatego sponsora :).
Zakup podręczników dla uczniów przez rade rodziców jest możliwy pod warunkiem, że podręczniki nie będą odsprzedawane uczniom z zyskiem.
Rada rodziców nie prowadzącą działalności gospodarczej może kupować podręczniki jedynie za gotówkę. Oczywiście aby rada rodziców mogła kupować książki i podręczniki nie musi prowadzić działalności gospodarczej.

Opiekun Strony Szkoła z lotu ptaka,zobacz także zakładki w prawym górnym rogu teren,satelita