Dzisiaj jest: Czwartek, 13 czerwca 2024 r. 165 dzień roku
Akademia Wszechstronnego Rozwoju Ucznia

Sprzyja rozwojowi ucznia, który przebiega planowo i systematycznie przez okres kształcenia w naszej szkole.Cele działalności akademii:

 • Wspieranie uczniów w rozwoju ich zainteresowań i talentów;
 • Kształcenie u podopiecznych umiejętności, które pozwolą im osiągać sukcesy w przyszłości;
 • Ukierunkowanie aktywności poznawczej i twórczej ucznia;
 • Integrowanie środowiska szkolnego z innym śrokowiskiem lokalnym;
 • Promowanie talentu uczniów w środowisku szkolnym i pozaszkolnym;
 • Koordynowanie działań młodszej i starszej grupy wiekowej w rozwoju ich zainteresowań na pierwszym i drugim etapie kształcenia;

Akademia Wszechstronnego Rozwoju Ucznia ( AWRU ) zastąpi działające do tej pory koła zainteresowań.

W akademii tej działać będzie sześć instytutów, w skład których wejdzie 17 kierunków ( odpowiedniki kół zainteresowań).

Całością prac danych instytutów kierować będą dziekani.

Do zadań dziekanów należeć będzie m.in.:

 • Opracowanie strategi promowania talentu uczniów w środowisku szkolnym ( gazetki, konkursy, wystawy prac, audycje radiowe ) oraz pozaszkolnym ( konkursy, występy, sympozja naukowe - luty, maj);
 • Organizowanie atrakcyjnych zajęć z udziałem ciekawych ludzi naszego regionu;
 • Przedłożenie sprawozdań z działalności instytutów dyrektorowi szkoły ( luty, czerwiec);
 • Gromadzenie matriałów potwierdzających prace i osiągnięcia członków instytutów.

Akademia Wszechstronnego Rozwoju Ucznia:

Dyrektor: MACIEJ SENIOR

Instytut Humanistyczny:

Dziekan: ELŻBIETA BRANDYS - POZIOMKA

 • Kierunek dziennikarski: E. BRANDYS - POZIOMKA
 • Kierunek literacki: E. BOMBOL, B. WĘGLARZ
 • Kierunek recytatorski: M. DZIERWA
 • Kierunek biblijny: A. ROŻNOWSKA
 • Kierunek historyczny: E. SOBÓL

Instytut Matematyczno-Przyrodniczy:

Dziekan: MAGDALENA BOBREK-PARASZCZUK

 • Kierunek matematyczny: M. BUTMANKIEWICZ, S. JUREK, A. MARSZAŁEK, M. PIWAWARCZYK
 • Kierunek przyrodniczy: J. BĄBA, M. MARSZAŁEK, J. POLAK
 • Kierunek krajoznawczo-ekologiczny: T. KOTYLA, M. BOBREK-PARASZCZUK

Instytut Języków Obcych :

Dziekan: RENATA WICHER

Kierunek - język angielski: P. RYBA, R. WICHER

Instytut Artystyczny:

Dziekan: DOROTA DZIADUR

 • Kierunek plastyczny: A. BROŻEK, B. RYBA
 • Kierunek muzyczny: K. KUCHARCZYK, M. WOJCIECHOWSKA
 • Kierunek teatralny: B. CIERNIOWSKA, E.LEMAŃSKA, K.SZYNDERA
 • Kierunek taneczny: M. DARKOWSKA, D. DZIADUR
 • Kierunek techniczny: J. ZAWARCZYŃSKA

Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia:

Dziekan: EWA BACZYŃSKA - LORENC

 • Kierunek prozdrowotny: B. BACZYŃSKA - LORENC
 • Kierunek wychowanie fizyczne: K. OSĘKOWSKI

W lutym i maju działalność instytutów zostanie podsumowana na szkolnej imprezie - sympozjum naukowe, na które zostaną zaproszeni rodzice naszych podopiecznych.

Opiekun Strony Szkoła z lotu ptaka,zobacz także zakładki w prawym górnym rogu teren,satelita