Dzisiaj jest: Środa, 22 maja 2024 r. 143 dzień roku
Mundurki już nie obowiazkowe, ustawa podpisana.

Na ostatnim, przedwakacyjnym posiedzeniu (24 lipca 2008) Sejm przegłosował ostateczna wersję nowelizację ustawy oswiatowej, już po poprawkach Senatu. Ustawa znosi obowiazek noszenia mundurków, teraz decydować o tym będzie sama szkoła.

Jednolite stroje to pomysł byłego szefa MEN Romana Giertycha. Miał on nadzieję, że prezydent zawetuje ustawę. "70 procent szkół przyjęło i na pewno pozostawi mundurki - twierdził Giertych. Poprawy wymaga tylko ich estetyka. Minister Katarzyna Hall usuwajac ten obowiazek, walczy z moim duchem."

Zgodnie z nowelizacja ustawy, dyrektor szkoły będzie mógł wprowadzić mundurki z własnej inicjatywy lub na wniosek rady szkoły, rady rodziców, rady pedagogicznej lub samorzadu uczniowskiego. Szkoły, które nie wprowadza obowiazku noszenia jednolitych strojów, będa musiały w swoim statucie okreslić zasady ubierania się uczniów na terenie szkoły.

Posłowie uchylili też prawo, które ograniczało swobodny wybór programów nauczania i podręczników (mówiło, że szkoła może wybrać trzy podręczniki do danego przedmiotu). Taki zapis zdaniem niektórych nauczycieli i posłów był niezgodny z Karta nauczyciela, która daje wolny wybór.

Rozszerzono odpowiedzialnosć dyscyplinarna na nauczycieli na wszystkich stopniach awansu zawodowego. Dotad podlegali jej tylko nauczyciele mianowani i dyplomowani. Zdecydowano też, że nauczyciele ubiegajacy się o pracę będa mieli obowiazek przedstawienia zaswiadczenia z Krajowego Rejestru Karnego.

1 sierpnia 2008 nowelizację ustawy podpisał prezydent Lech Kaczyński . Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 wrzesnia 2008 r.

Opiekun Strony Szkoła z lotu ptaka,zobacz także zakładki w prawym górnym rogu teren,satelita